fbpx

Regnskap: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

it guide

Å drive en virksomhet, spesielt som selvstendig næringsdrivende, innebærer å navigere gjennom et lappeteppe av lover og regler. En av de viktigste aspektene av din forretningsstruktur er regnskapet.

Valgmuligheter for regnskapsføring

Når det gjelder regnskapsføring, står du overfor valget om å føre dette selv eller outsource oppgaven til en regnskapsfører. En profesjonell regnskapsfører håndterer alt fra regnskapsføring til innrapportering, og gir deg friheten til å fokusere på din virksomhet.

For de som foretrekker å ta kontrollen selv, finnes det en rekke brukervennlige regnskapssystemer som forenkler denne oppgaven.

Alternativer for regnskapshjelp

Å inngå en avtale med et regnskapsbyrå for assistanse er et midtpunkt mellom selvstendig regnskapsføring og full outsourcing. Disse byråene tilbyr pakker med varierende grad av hjelp, enten gjennom timeabonnement eller etterbruk.

For de som ønsker å føre regnskapet selv, er valget av regnskapssystem avgjørende. En rekke plattformer som Fiken, Visma eAccounting, Conta og DNB Regnskap tilbyr spesialiserte løsninger for frilansere og småbedrifter.

Rapportering til myndighetene

I tillegg til å føre regnskapet må du også sørge for innbetaling av merverdiavgift og skatt. Det er regnskapet som ligger til grunn for rapporteringen av merverdiavgiften. Dette er en rapport du må hente ut av regnskapssystemet og registrere i Altinn. Mange regnskapssystemer har integrering mot Altinn slik at du kan laste dette opp automatisk. Du må også sørge for å betale inn det skyldige beløpet til riktig tid. Videre skal du betale inn skatt, og her er det store forskjeller avhengig av om du har registrert et enkeltpersonsforetak eller et aksjeselskap.

Merverdiavgift og skatt

Merverdiavgift (MVA) og skatt er to viktige aspekter for enhver virksomhet. Det er viktig å være klar over registreringskrav og frister for innbetaling av MVA og forskuddsskatt, avhengig av din virksomhetsform.

Forfallsdatoer for levering av MVA-melding og betaling av MVA-avgift:
1. termin (januar og februar), forfall 10. april
2. termin (mars og april), forfall 10. juni
3. termin (mai og juni), forfall 31. august
4. termin (juli og august), forfall 10. oktober
5. termin (september og oktober), forfall 10. desember
6. termin (november og desember), forfall 10. februar

Forskuddsskatt for enkeltpersonsforetak

Forskuddsskatt beregnes ut fra forventede inntekter og betales i fire like deler i løpet av året.

Det kan være lurt å følge med på inntekten og se om den ligger over eller under det du har anslått at du vil tjene. Du kan selv logge inn på skatteetatens nettsider og endre inntekten din, slik at forskuddsskatten blir riktig. Dette er spesielt viktig hvis du tjener mer enn forventet, for å unngå å måtte betale et større beløp i restskatt.

Betalingsfristene er:

15. mars
15. juni
15. september
15. desember

Vær oppmerksom på at hvis du ikke betaler inn forskuddsskatten, vil du få en faktura med hele årets beløp samlet, og dette beløpet kan tvangsinnkreves. I tillegg må du også betale forsinkelsesrenter.

Forskuddstrekk og Forskuddsskatt for Aksjeselskap

For aksjeselskaper er det viktig å håndtere forskuddstrekk og betale inn forskuddsskatt av selskapets overskudd. Dette gjelder også for utbetaling av lønn til ansatte. Har du et overskudd i selskapet ditt, skal du betale 22 % skatt av dette. Selskapet mottar elektronisk melding om forskuddsskatten i januar hvert år. Denne meldingen sendes til e-postadressen som er registrert som kontaktadresse for selskapet i Altinn.

Enten du fører regnskapet selv eller får hjelp fra et regnskapsbyrå, er en effektiv håndtering av regnskap og rapportering avgjørende for en velfungerende virksomhet. Disse systemene og prosessene sikrer nøyaktighet og overholdelse av lover og regler, noe som er essensielt for enhver forretningsvirksomhet.

Kilder:

MVA (merverdiavgift) i enkeltpersonforetak | MVA | Enkeltpersonforetak.no

Registrere, endre eller slette i Merverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret) – Skatteetaten

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – Skatteetaten

Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter – Prøv Fiken gratis

Conta.no | Smart og enkelt faktura- og regnskapsprogram

 

Norway Consulting

Norway Consulting

The place to connect!