fbpx

Regnskap: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

Regnskapet er ryggraden i virksomheten din

Når du driver eget foretak, er det en del lover og regler du må forholde deg til. Har du ikke oversikt over dette, faller hele virksomheten fra hverandre. Mange av disse reglene er knyttet til regnskapet og innrapportering til myndighetene.

Når det gjelder føring av regnskapet, har du i utgangspunktet to valg. Du kan enten føre dette selv, eller du kan gi oppgaven til en regnskapsfører og betale for tjenesten. En regnskapsfører vil også kunne rapportere inn alt som skal rapporteres, slik at du ikke trenger å tenke på føring av regnskap og innrapportering i det hele tatt.

Det er imidlertid ikke vanskelig å føre regnskapet selv. Det finnes enkle regnskapssystemer som gjør det lett for deg.

Du kan også inngå en avtale med et regnskapsbyrå om bistand til føring av regnskapet, slik at de hjelper deg når du står fast. Her vil de forskjellige byråene tilby forskjellige pakker, men i utgangspunkter er det to typer løsninger du kan velge mellom. Et abonnement på et gitt antall timer regnskapsbistand per måned, eller fri tilgang på hjelp og avregning etter medgått tid. De fleste har også tilbud på føring og rapportering av årsoppgjøret.

Oversikt over noen regnskapssystemer på markedet

Velger du å ta regnskapet selv, må du bestemme deg for hvilket regnskapssystem du vil benytte. Mange frilansere velger å benytte Fiken. Andre systemer du kan vurdere er Visma eAccounting, Conta eller DNB Regnskap. Alle disse har løsninger for frilansere og små selskaper.

I utgangspunktet får du den samme grunnfunksjonaliteten i regnskapssystemene. Du kan lage og sende ut fakturaer som oppfyller kravene til hvordan en faktura skal utformes, føre regnskapet og lagre alt av bilag, og få ut rapporter til myndighetene.

Forskjellene ligger i prismodellene, hvilke funksjonalitet som er inkludert, hva du må betale ekstra for og hvor mye de forskjellige tilleggene koster.

Vi har sammenlignet noen systemer og funksjonaliteten som er viktig for en konsulent. Systemene har i tillegg forskjellige andre funksjoner som integrering mot nettbutikk osv. som er mindre relevant. Prisene oppgitt her er uten MVA.

Sammenligning av viktig funksjonalitet

Fiken Visma eAccounting Conta DNB Regnskap
Betalingsperiode Månedlig Årlig / hver 3. måned Årlig Månedlig
Kostnadsfri

prøveperiode

30 dager 30 dager 30 dager 30 dager
Pris 169/mnd 189 kr/mnd

Smart*

129/mnd Standard** 129/mnd Mini***
Faktura Ja Ja Ja Ja
Integrering med

Altinn

Ja Ja Ja Ja
Lønnskjøring 70 kr/mnd 49 kr/mnd 39/mnd Ja
Timeføring 49 kr per mnd/bruker 89 kr per mnd/bruker 49 kr per mnd/bruker Nei (tilgjengelig i dyrere pakker)
Bankintegrering 99 kr/mnd, utvalgte banker (5 stk) Ja, støtter nesten alle norske banker 49 kr/mnd, utvalgte banker (4 stk) DNB
Purring/inkasso Ja Ja Ja Nei (tilgjengelig i dyrere pakker)
App versjon Tar bilder av kvitteringer og registrerer kjøp Ja Ja Ja
Tilgang for

regnskapsfører

Nei Ja Ja Ja
Skattemelding/

Næringsoppgave ENK

990 kr/år 89 kr/mnd 990 kr/år 1199 kr/år

*Conta har en dyrere variant til 229 per mnd med ekstra funksjonalitet.

**Visma eAccounting er tilgjengelig i både rimeligere og dyrere alternativer.

***DNB Mini er det rimeligste alternativet med begrensing på opptil 150 bilag per år.

 

Rapportering til myndighetene

I tillegg til å føre regnskapet må du også sørge for innbetaling av merverdiavgift og skatt.

Det er regnskapet som ligger til grunn for rapporteringen av merverdiavgiften. Dette er en rapport du må hente ut av regnskapssystemet og registrere i Altinn. Mange regnskapssystemer har integrering mot Altinn slik at du kan laste dette opp automatisk. Du må også sørge for å betale inn det skyldige beløpet til riktig tid.

Videre skal du betale inn skatt, og her er det store forskjeller avhengig av om du har registrert et enkeltpersonsforetak eller et aksjeselskap.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften er en avgift staten skal ha på all omsetning av varer og tjenester. De aller fleste som driver virksomhet, skal kreve inn merverdiavgift. Det er tre forskjellige satser på merverdiavgiften, men for de fleste varer og tjeneste, inkludert konsulenttjenester, er avgiften på 25 %.

Du må betale MVA på så å si alt firmaet ditt kjøper inn fra første dag. Men for å kreve inn MVA, må du først registrere deg i MVA-registeret. Dette skal du gjøre når du har tjent 50 000 kroner i virksomheten i løpet av en 12-måneders periode.

Registreringen gjør du på skatteetaten sine nettsider. Du må sørge for at registreringen i Enhetsregisteret er fullført først, før du kan søke registrering i MVA-registeret. Behandlingen av søknaden går normalt sett raskt og du får svar i løpet av noen få minutter. Svaret får du i virksomhetens innboks på Altinn. Må du derimot levere inn flere dokumenter og behandlingen gjøres manuelt, kan det ta opptil tre uker.

Du skal beregne MVA på hele fakturaen som overskrider 50 000 kroner, men du kan ikke kreve inn MVA før du har registrert deg i MVA-registeret etter at du har dokumentert inntjening på 50 000 kroner.

For å løse dette kan du for eksempel etterfakturere merverdiavgiften. Et annet alternativ er å lage en kreditnota på den første fakturaen, og så sende ny faktura med MVA. Det kan være lurt å informere kunden om at du er i prosess med å registrere deg i MVA-registeret og at det kommer en faktura med innkreving av MVA for den aktuelle fakturaen.

Det er viktig at du registrerer deg med en gang du passerer en inntjening på 50 000 kroner, slik at du kommer i gang med innkrevingen av merverdiavgiften. Hvis du ikke betaler inn den merverdiavgiften du skal betale inn, når du skal betale den inn, påløper det renter og gebyrer.

Når virksomheten din er registrert, skal du rapportere hvor mye MVA du har krevd inn ved salg av tjenester og hvor mye MVA du har betalt ved kjøp av varer og tjenester. Disse tallene henter du ut fra regnskapet ditt. Regnskapssystemene har egen funksjonalitet for dette, slik at meldingen fylles ut automatisk. Mange systemer vil også kunne laste opp meldingen til Altinn for deg.

De aller fleste virksomheter leverer MVA-meldingen for to måneder av gangen, altså seks ganger per kalenderår. Når du får svar på søknaden din om registrering i MVA-registeret, vil det også stå hvor ofte du skal sende inn meldingen og hvilken termin som er den første for deg.

Fristen for å levere inn meldingen og betale merverdiavgiften, er den samme. Vær også oppmerksom på at om du leverer meldingen for sent, får du tvangsmulkt.

Forfallsdatoer for levering av MVA-melding og betaling av MVA-avgift:
1. termin (januar og februar), forfall 10. april
2. termin (mars og april), forfall 10. juni
3. termin (mai og juni), forfall 31. august
4. termin (juli og august), forfall 10. oktober
5. termin (september og oktober), forfall 10. desember
6. termin (november og desember), forfall 10. februar

Skatt

Når du driver egen virksomhet, må du passe på at du selv betaler inn skatten. Nå har du ingen arbeidsgiver som trekker dette automatisk fra lønnen din før du får den utbetalt.

Forskuddsskatt for enkeltpersonsforetak

Driver du et enkeltpersonsfortak, vil inntektene du har i firmaet fratrukket alle utgiftene i firmaet, være lik din personlige bruttoinntekt fra næringsvirksomheten. Og dette beløpet skal du betale skatt av.

Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Første året fastsettes forskuddsskatten på bakgrunn av det du forventer å tjene. Påfølgende år beregnes den ut fra forrige års inntekt.

Når du starter som selvstendig næringsdrivende, må du selv søke om å få beregnet forskuddsskatt. Dette gjør du via skatteetatens nettsider. Ved å fylle inn all relevant informasjon, vil du nederst på siden se hva du skal betale i forskuddsskatt. Dette beløpet blir delt over fire innbetalinger i året, og du får tilsendt faktura. Fakturaen kommer i innboksen din på Altinn.

Det kan være lurt å følge med på inntekten og se om den ligger over eller under det du har anslått at du vil tjene. Du kan selv logge inn på skatteetatens nettsider og endre inntekten din, slik at forskuddsskatten blir riktig. Dette er spesielt viktig hvis du tjener mer enn forventet, for å unngå å måtte betale et større beløp i restskatt.

Betalingsfristene er:

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

 

Vær oppmerksom på at hvis du ikke betaler inn forskuddsskatten, vil du få en faktura med hele årets beløp samlet, og dette beløpet kan tvangsinnkreves. I tillegg må du også betale forsinkelsesrenter.

Forskuddstrekk og forskuddsskatt for aksjeselskap

Har du derimot organisert næringsvirksomheten din som et aksjeselskap og ansatt deg selv, skal du ikke betale forskuddsskatt av inntekten du får utbetalt fra selskapet. Da vil du få utbetalt lønn hver måned, som enhver annen ansatt.

Forskuddstrekk

Her må du imidlertid sørge for at du trekker skatten fra lønnen din før du utbetaler den og setter til sides dette skattebeløpet. Hvor mye du skal trekke i skatt, ser du på skattekortet ditt. Aksjeselskaper betaler inn forskuddstrekk for sine ansatte annenhver måned, og da betales det for to måneder av gangen.

Forskuddsskatt

Upersonlige skattepliktige enheter, som et aksjeselskap, skal også betale forskuddsskatt. Denne skatten skal betales inn året etter inntektsåret. Har du altså et overskudd i selskapet ditt, skal du betale 22 % skatt av dette. Selskapet mottar elektronisk melding om forskuddsskatten i januar hvert år. Denne meldingen sendes til e-postadressen som er registrert som kontaktadresse for selskapet i Altinn.

Forskuddsskatten deles i to like beløp, og forfallet på dem er 15. februar og 19. april. Skatten betales inn til Skatteetaten.

 

Kilder:

MVA (merverdiavgift) i enkeltpersonforetak | MVA | Enkeltpersonforetak.no

Registrere, endre eller slette i Merverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret) – Skatteetaten

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – Skatteetaten

Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter – Prøv Fiken gratis

Conta.no | Smart og enkelt faktura- og regnskapsprogram

Visma eAccounting | Regnskap på nett for små bedrifter – Visma